ARRCH | ing. S. Dubbeld | archtitect avb

ARRCH

ARRCH a.s.a.p. is het architectenbureau van Sander Dubbeld (Den Haag, 1969) en bestaat sinds januari 2001. Dubbeld werkt zelfstandig of in teamverband aan kleine en middelgrote bouw- en ontwerpopgaven voor particuliere opdrachtgevers, ontwikkelaars en bouwbedrijven. Eerder werkte hij in dienstverband ondermeer aan projecten van H.P. Berlage in Amsterdam en Den Haag. Vanuit die restauratieve achtergrond, die hij combineert met een interesse voor bouwtechniek, hergebruik en bouwhistorie, zoekt Dubbeld naar duurzame oplossingen. "Bij elke opdracht sta ik weer opnieuw voor de opgave de wensen van de opdrachtgever in een gegeven situatie in te passen en tot een architectonisch geheel te maken. De oplossingen die ik kies moeten daarbij oog voor detail en een geraffineerde eenvoud uitstralen; of het nou gaat om een nieuwe woontoren of om de restauratie van een schoolgebouw. Want betrokkenheid en kwaliteit betekenen voor mij: zorgvuldig ontworpen details. En 'eenvoud' komt het bouwen meestal op meerdere vlakken ten goede". Om deze kwaliteit te kunnen realiseren, heeft het bureau ondersteuning van een aantal geselecteerde en ervaren adviseurs op het gebied van bouwkosten, bestekken en ontwerpberekeningen. Verder verleent het bureau bouwkundige en ontwerpondersteuning bij nieuwbouw- en restauratieprojecten van collega-architecten. "Die interactie met adviserende partijen, het contact met andere ontwerpers, dat houdt je scherp!"
Bekijk afbeelding

Sander Dubbeld > CV (pdf)
[SPLIT]
 
Bekijk afbeelding

Rijkswerf Den Helder
Restauratie van het voormalig stoommachinegebouw G47 op de Rijkswerf van Den Helder.
Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord (2003).
Uitwerking en detaillering van het interieur i.o.v. Braaksma&Roos architecten.
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding

ARRCH a.s.a.p.
Gedempte Sloot 13
2513 TC Den Haag

T 070 364 83 36
M 06 11 01 33 29

sander@arrch.nl
Bekijk afbeelding

St. Willibrorduskerk
Ontwerp van twee lantaarns op het hekwerk rond de St. Willibrorduskerk aan de Kerkstraat te Wassenaar.
Rooms Katholieke Parochie St. Willibrordus (2004).

Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding

Oud Eik en Duinen
Nieuwbouw van een rouwcentrum op de begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag.
Monuta Nederland (2003).
Relatieschema en bouwkundige detaillering i.o.v. Braaksma&Roos architecten.
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding

Scheepmakerstoren
Architectonische en bouwkundige uitwerking van een appartementengebouw in Rotterdam.
SOL design+development (2001).
i.s.m. Global City/A.S. Muilwijk bouwkundig facilitair bureau.

Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding

St. Bonifaciusschool
Restauratie en uitbreiding St. Bonifaciusschool te Wassenaar.
Stichting Katholiek Onderwijs St. Willibrordus (2001).
i.s.m. architectenbureau Braaksma&Roos.
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding

Benedenkade
Uitbreiding van een 16e eeuws woonhuis aan de Benedenkade
te Willemstad (N.B.).
Familie M. Hobbensiefken (2001).
Bekijk afbeelding

Park de Werve
Uitbreiding van een woning aan de Park de Werve te Voorburg.
Familie E. Van Eekelen (2005).

Bekijk afbeelding

Sluisvaart
Uitbreiding van een woning aan de Sluisvaart te Ouderkerk a/d Amstel.
Familie E. Weert (2005).
i.s.m. Nico van der Veen Architect.
Bekijk afbeelding

Wittenburgerweg
Verbouw van een woning aan de Wittenburgerweg te Wassenaar.
Familie E. Vliegenthart (2006).

Bekijk afbeelding

Historische kas
Ontwerp voor een plantenkas opgebouwd uit antieke raamstellen aan de
Q.A. Nederpelstraat te Den Haag.
Familie J.C. Dubbeld (2001).

Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding

Gouda
Stedenbouwkundige herinrichting van de Veerstal te Gouda.
Gemeente Gouda (2005).
i.s.m. Tedder&Keus architectuur en landschapsarchitectuur/Nanne Verbruggen.

Bekijk afbeelding

Mois
Ontwerp voor de landschappelijke inrichting van de buitenplaats Mois (bij prijsvraaginzending voor een nieuw te bouwen cultuurhistorisch museum van Estland).
Architect Tom Frantzen, Amsterdam (2005).
Projectpresentatie i.o.v. Tedder&Keus architectuur en landschapsarchitectuur.

Bekijk afbeelding

Wonen op niveau
Ideeënprijsvraag voor een herenhuis in particulier opdrachtgeverschap aan
de Lonnekerspoorlaan in de wijk Roombeek te Enschede (Roombeek werd op
13 mei 2002 door een vuurwerkramp getroffen).
Prijsvraag uitgeschreven door het Projectbureau Wederopbouw i.s.m. het Architectuur Lokaal (2003).

Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding

Droomhuizen
Ideeënprijsvraag voor een ‘droomhuis’
Cultureel bepaald: een droomhuis in Nederland is altijd half zo groot als een droomhuis in het buitenland.
Prijsvraag uitgeschreven door Nieuwspoort i.s.m. het Architectuur Lokaal (2001).
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding

Wat heeft Den Haag nodig?
Ideeënprijsvraag 'Wat heeft Den Haag nodig?'
Een discotheek op het dak van de Grote of St. Jacobskerk... (ADHC: 'Meest irritante inzending'!)
Prijsvraag uitgeschreven door het Haags Architectencafé i.s.m. BNA Kring Haaglanden (1999).
Bekijk afbeelding


Bekijk afbeelding

Kriekloos Regiem II
Afstudeerproject ‘Kritiekloos Regiem II’ (augustus 2000).
‘Kritiekloos Regiem II’ onderzoekt het samengaan van wonen en penitentiair programma in een fictieve, afgezonderde en besloten gemeenschap. Het gevangenisterrein is bijvoorbeeld tevens een golfterrein. En de gevangenen voeren bijvoorbeeld klusjes uit in de woonwijk. Architectuur en stedenbouw zijn zo georganiseerd dat bewoners en gevangenen in elkaars leefomgeving integreren en zo (weer) aan elkaar kunnen wennen.

Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding
Bekijk afbeelding

Om deze site te bekijken heeft u de Adobe Flash Player nodig en Javascript. Download Flash